تحقیق و تصحیح و توضیح کتاب موسوم (شرح الاخلاص)
41 بازدید
ناشر: پژوهشکده باقرالعلوم (ع)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چهل حدیث منتخب از کتاب عیون اخبار الرضا (ع) به عنوان کتاب عیون انوار الرضا، در فضیلت زیارت ثامن الائمه(ع) 434 صفحه. نشر پژوهشکده باقرالعلوم(ع) 1388 ش.