تحقیق و تصحیح و بررسی کشف الاحزان و سرور الاخوان
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اربعون حدیث فی فضائل امیرالمؤمنین و ائمه(ع) و اولادهم و شیعتهم با استناد به صحاح سته و مسانید و کتب معتبر اهل سنت، آماده چاپ.