معرفی میراث علمی و آثار مکتوب خواجه نصیرالدین طوسی
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در کتابخانه‌ی آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) در این کتاب چهل و هشت نسخه دست نویس غیر مکرر از آثار خواجه نصیرالدین طوسی فهرست و معرفی می‌گردد. تا کنون یکصد و شش اثر از تألیفات و تصنیفات خواجه نصیرالدین طوسی در این کتابخانه فهرست شده است.