کتاب جفر
39 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب یادگاری است از اینجانب در بیان علم جفر جامع که از جداول و حروف بیست و هشت‌گانه ابجدی تشکیل می‌شود و دارای 784 صفحه، هر صفحه 28 سطر و هر سطر 28 خانه و در هر خانه 4 حرف است. در خانه اول چهار الف(اااا) و در خانه آخر چهار (غ‌غ‌غ‌غ) است و هر خانه غیر مکرر و بی‌مانند است. این جداول را تکسیر اسم اعظم می‌گویند و به اسم جفر کبیر و جفر جامع و عقل فعّال و لوح محفوظ هم می‌خوانند. اهل فن از این جداول هر سئوالی به هر زبانی باشد به همان زبان استخراج جواب می‌کنند این حروف احوال انسان را از گذشته، حال و آینده خبر می‌دهد. هیچ ترکیبی در عالم نباشد که از این حروف خارج باشد. مجموع این حروف دو میلیون چهارصد و پنجاه وهشت هزار و ششصد و بیست و چهار حرف است: 2458624=784*3136=28*112=28*4 توصیه اکید شده است که این علم را به همه کس نگویند و در افشای این اسرار به غیر اهلش مضراتی است.