از جنین تا جنان
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکصد و بیست حدیث آموزنده تربیتی شامل : چهل حدیث: در انتخاب همسر و ازدواج. چهل حدیث: در موضوع تولد، کودکی، نوجوانی. چهل حدیث: در موضوع بلوغ، پیری، مرگ. چهل حدیث: در موضوع برزخ، قیامت، جهنم و جنان به ضمیمه قصیده توحیدیه، قطعات ادبی توحیدی، نکات کوچک در جهان بزرگ و... آماده چاپ.