جغرافیای تاریخی شهرستان قم
35 بازدید
ناشر: زائر
نقش: نویسنده
شابک: 964-8567-00-X
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تحقیق و تصحیح جغرافیای تاریخی قم و (قریه‌های اطراف قم) . نشر آستانه مقدسه قم (کنگره شخصیت حضرت فاطمه معصومه (س) ) 1383 ش، در مقدمه آمده است ذکر اتفاقات مهم تاریخی از ورود اشعریون به قم و ایجاد مکتب حدیثی شیعه در شهر مقدس قم و ...