لغات متشابه
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
لغات متشابه و معانی آنها، مانند تفاوت میان آنها «بذر» و «بزر» که بذر به ذال معجمه در حبوب و دانه‌ها مثل گندم و جو به کار می‌رود، ولی «بزر» به زاء برای گلها و سبزی‌هاست. (در دست اقدام است).