التلویح الی اسرار التنقیح
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله‌ای در طب سنتی و خواص گیاهان و معالجات امراض کلی و جزئی و حفظ صحه و معرفی نسخه التلویح الی اسرار التنقیح از محمد بن عبداللطیف خجندی (000-552) مؤلف قبلاً شرحی بر قانون ابن سینا بنام تنقیح المکنون نوشته، در این کتاب شرح مذکور را تلخیص نموده و چیزهائی از خود بر آن افزوده است. کتاب در پنج فن و فصولی است در تعریف طب و احوال امور طبیعی، امراض و اعراض کلی، وجوه معالجات به حسب امراض و تب‌هایی (حمیات) گوناگون و ...