کامل الصناعه الطبیّه
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله‌ای راجع به راهکارهای بهداشتی و درمانی، اخلاط چهارگانه و خواص ادویه و دستور اغذیه و معرفی نسخه کامل الصناعه یا طب الملکی، جلد اول از علی بن عباس طبیب اهوازی مجوسی ایرانی الاصل زنده تا 384 که آن را بخاطر عضدالدوله آل بویه نوشته است. کتاب مشتمل بر بیست مقاله است که ده مقاله آن در طب علمی و ده مقاله آن در طب عملی است. کتابت آن حدود قرن ششم است.