اسناد تک برگ
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در معرفی بعضی اسناد دست نوشت تاریخی همچون نامه اتحادیه علما اصفهان در انتقاد به قانون مجازات عمومی و سئوال یازده نفر از علمای بزرگ همچون شهید شیخ فضل‌الله نوری و ... از مجلس شورای ملی و جواب وکلای مجلس، نامه امام جمعه به معتمدالسلطان آصف الدوله، نامه و حکم قطعی علمای بزرگ نجف اشرف در وجوب خلع محمد علی شاه قاجار و ... (مجله پیام بهارستان، شماره1-2).