منشآت میرزا مهدی‌ خان
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله که معرفی مختصر جلد پنجم منشآت میرزا مهدی خان استرآبادی، و بیان زندگینامه‌ی اوست، می‌تواند کمک قابل توجهی به شناخت ادبیات زمان انقراض صفویّه تا اوایل دوره قاجاریه به نماید. اگر چه قهرمان واقعی منشأت، نادرشاه افشار است که در زمره نوابغ مقتدر تاریخ و شرح حال و زندگی پرماجرای او در کتاب‌های تاریخ آمده است، کمتر کسی است که این سرباز دلیر را که از پائین‌ترین طبقات اجتماع برخاسته و با مجاهدت‌ها و جنگ‌های حیرت‌انگیز بر سلاطین ایران، هند، روم و ... غلبه نموده است نشناسد. لشکرکشی‌ها، نقشه‌‌های جنگی و پیروزی‌های نادرشاه بسیار شگفت‌انگیز است که در کتاب‌های تاریخ ایران به خصوص تاریخ جهان‌گشای نادری به تفصیل بیان شده است متأسفانه در سال‌های آخر عمر، از این مرد مقتدر اعمالی سرزد که شرح آن بسیار اسف‌انگیز است. مانند کور کردن فرزند خود، و اینگونه اعمال موجب شد تا سردارانی که روزی از او حمایت می‌کردند و برای مقاصد و فتوحات او شمشیر می‌زدند به رویش شمشیر کشیده و شبانه او را به قتل برسانند.