خط ناخنی
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله‌ای در معرفی نسخه نادر الوجود خط ناخنی با اشعاری آموزنده و اخلاقی که بیانگر گذشته درخشان علمی و فرهنگی هنر امت اسلامی است. خط ناخنی خود هنر محض است و خودگویای هنر خود. اهمیّت خط ناخنی در آن است که بدون جوهر و مرکب با ناخن انگشت، خطی برجسته ترسیم می‌کند و اشعارش درس معرفت و اخلاق می‌آموزد و همین خصیصه بر غنای آن می‌افزاید. زیبایی خط توأم با مضامین و معارف معنوی و معانی و مفاهیم عالیه آن اعجاب آور و تحسین برانگیز است. کتاب خط ناخنی هم سنگ هزاران کتاب حرف، سخن و نقش هنری دارد که جز با ذوق عرفانی و هنری قابل درک و توصیف نیست.