شمس العماره
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله توضیح مخارجات بنای شمس العماره است همان‌طور که از عنوان آن برمی‌آید، تاریخچه‌ دقیق ساختمان و اطلاعاتی مربوط به عمارت شمس العماره است که از بناهای زیبا و تاریخی دوران سلطنت ناصرالدین شاه باقی مانده است، همچنین مواجب و سیورسات قشون مأمور خراسان و جمع و خرج سال 1335 قمری باغات شمال تهران که همه‌ی آنها به خط سیاق ذکر شده است.