ترجمه‌ای ارجمند و کهن از کلمه به کلمه قرآن مجید
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله‌ای در معرفی اوراقی چند از ترجمه کهن (شاید اولین ترجمه جامع) قرآن مجید باشد که سند گرانبهائی از کوشش ایرانیان در ترجمه حرف به حرف کلام الهی و برگ زرین دیگری بر تاریخ کهن‌سال ترجمه‌ی فارسی قرآن کریم است. از آنجا که اوراق مذکور در میان ترجمه‌های موجود جایگاه خاصی دارد، و از طرفی نشانی از آثار عالمان و بزرگان ایرانی است که در طول تاریخ خدمات ارزنده‌ای به اسلام و مسلمانان نموده‌اند در این مقاله به معرفی آن اقدام شده است.