نگاهی گذرا به ری باستان
47 بازدید
محل نشر: کنگره حضرت عبدالعظیم (ع)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگاهى گذرا به رى باستان در زمان جمهورى اسلامى ايران، شهررى و آستان مقدس حضرت عبدالعظيم تغييرات و تحولات اساسى و چشم‏گيرى روى داده و انجام گرفته است. بر اثر افزايش زائران آن حضرت، درون حرم و رواق‏هاى موجود گنجايش آمد و رفت انبوه مردمانى كه به زيارت مى‏شتافتند نداشت، و از طرفى مكان‏هاى بيرون به صورتى چنان فشرده و دور از بهداشت و پاكيزه‏گى در آمده بود كه مطلقا شايسته چنين مكان متبرك و دينى نبود. مشكلات موجود ايجاب مى‏كرد كه در صدد چاره چنين گرفتارى‏ها بر آيند كه براى كارهاى انجام گرفته هر قسمت، خود تاريخ و تفصيل جداگانه‏اى مضبوط است.
دانلود