از لوح گلین تا لوح فشرده
44 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انسان به مقتضای آيه كريمه (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ) در زمين خليفة‏اللّه‏ است. آفرينش انسان كه شگفت‏انگيزترين آيات خداوند و زيباترين جلوه آفرينش است، در بُعد انسانيت، عظمتی دارد كه تا عرش اعلا می‌‏تواند به پرواز درآيد و در شكل انسان كامل آئينه تمام نمای حضرت حق و خليفة اللّه‏ گردد. حركت آدمی در مسير انسانيت، بيش از هر چيز به آگاهی و معرفت نيازمند است، خداوند متعال در آغاز چراغ آگاهی و معرفت را فرا راه او روشن ساخته و انسان را رهنمون شده و فرموده است: (وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) و خداوند همه اسما را به آدم تعليم داد. به استناد اين آيه مباركه، علوم و تمام ارزش‏های انسانی از تعاليم الهی سرچشمه می‌‏گيرد. حلاوت علم چنان در ذائقه انسان کامل شيرين آمد كه درخواست می‌‏نمايد: )رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) پروردگارا دايم بر علمم بيفزا. از اين آيه قرآن كريم استفاده می‌‏شود كه مرز علوم برای آدمی نامحدود است. از نخستين زمان پيدايش انسان، علم و تجربه‏های او كه به تدريج وسعت پيدا كرد، كم و بيش در اختيار نسل‏های بعد قرار گرفت. از آن جا كه انسان‏ها مايل‏اند كه آثار و نتيجه تجربيات و زحماتشان بعد از آنهاجاودان بماند، به انواع وسايل متوسل می‏شوند و هر چه آن آثار به معنويت و اصالت اخلاقی و ارزش، انسانی نزديك‏تر باشد دوام بيشتری دارد. همچون تأليف و تصنيف کتاب كه آنها را در مكانی مقدس، بنام كتاب‏خانه می‌‏سپردند، و به هر وسيله ممكن، تجربيات و دانش خود را به نسل بعد منتقل می‌‏نمودند كه در مجموع، پرستش الله، پيشرفت‏های علمی و چگونه زيستن و سالم بودن را می‌‏آموزد. بشر در گذرگاه تاريخ، قرن‏ها پيش برای ارتقای علم و دانش و تجربيات خود، حفظ آنها از گزند حوادث، كتاب‏خانه را به وجود آورد. از آن هنگام كه بشر توانسته‏است انديشه خود را مكتوب سازد، قرن‌‏ها می‌‏گذرد. رفته رفته با گستردگی تنوع كتاب، تدوين فهرست پديد آمد.
دانلود