خطبه بدون نقطه از حضرت علی(ع)
75 بازدید
تاریخ ارائه : 1/5/2013 1:36:00 PM
موضوع: ادبیات عرب

 الحمدللّه‏، الملک المحمود، المالک الودود، مصور کلّ مولود و مال کلّ مطرود ساطع المهاد و موطّد الاطواد و مرسل الامطار و مسهّل الوطار و عالم الاسرار و مدرکها و مدمّر الاملاک و مهلکها و مکوّر الدّهور و مکرّرها و مورد الامور و مصدرها، عمّ سماحه و کمل رکامه و همل، و طاوع السّؤال و الامل، و اوسع الرّمل ارمل احمده حمدا ممدودا مداه و اوحّده کما وحّد الاوّاه و هو اللّه‏ لا اله للامم سواه، و لا صادع لما عدّله و سوّاه، ارسل محمّدا علما للاسلام، و اماما للحکام، مُسددا للرعاع، و معطّل احکام ودّ و سواع اعلم و علّم و حکّم و احکم و اصّل الاصول و مهّد و اکّد الموعود و اوعد اوصل اللّه‏ له الاکرام، و اودع روحه السّلام و رحم آله و اهله الکرام ما لمع دآل و ملع دالّ و طلع هلال و سمع اهلال، اعملوا رعاکم اللّه‏، و اصلحوا الاعمال و اسلکوا مسالک الحلال و اطرحوا الحرام و دعوا و اسمعوا امراللّه‏ وعوه و صلو الارحام و راعوها، و عاصوا الاهواء و اردعوها، و صاهروا اهل الصّلاح و الورع، و صارموا رهط اللّهو و الطّمع و مصاهرکم اطهروا الاحرار مولدا و اسراهم سؤددا و احلاهم موردا. وها هو امّکم وحلّ حرمکم مملّکا عروسکم المکرّم و ماهرها، کما مهر رسول اللّه‏ ام سلمه، و اکرم صهرٍ، اودع الاولاد و ملک ما اراد و ما سها، و لا وهم و لا وکس ملاحمه و لا وصم، اسأل اللّه‏ لکم احماد وصاله و دوام اسعاده، و الهم کلاًّ اصلاح حاله و الاعداد لماله و معاده و له الحمد السّرمد و المدح لرسوله احمد.

ترجمه: شکر و سپاس خدا را که، سلطان پسندیده، مالک محبوب، نقش آفرین هر مولود و پناهگاه هر رانده شده‏ای است. هموار کننده زمین است و استوار کننده کوهها و فرستنده بارآنهاو آسان کننده نیازها و دانای رازها و درک کننده آنها. نابود کننده املاک و از بین برنده آنها و در هم پیچنده روزگاران و بازآورنده آنها و منشأ و سرچشمه کارها می‏باشد. بخشش او فراگیر و انبوه نعمتش کامل و ریزان ساخت، و درخواست‏ها و آرزوها را پاسخ داد و شنها را وسعت بخشیده روان ساخت. او را به ستایشی جاودانه می‏ستایم. و یگانه می‏دارم او را همچنان که بنده نالان او را یگانه می‏دارد، برای ملت‏ها خدایی جز او نیست. برای برقراری عدالت و مساوات مانعی او را باز ندارد، (خداوند) حضرت محمد (ص) را فرستاد به عنوان شاخص برای اسلام و پیشوای فرماندهان و داوران و استقامت کننده در برابر جاهلان و از بین برنده احکام بتهای ودّ و سُواع، آگاه کرد و آموخت و استوار ساخت و محکم نمود و پایه‏گذاری کرد و آماده نمود اصول را. و وعده داد قیامت را و تأکید نمود، خداوند او را به بزرگی رسانید، و در روحش سلامتی را به امانت نهاد و خاندان گرامیش را مورد مرحمت قرار داد مادامی که خورشید بدرخشد و ماه تابش نماید و گرگ جست و خیز نماید و صدای تلبیه حجاج شنیده شود، خداوند رعایت حال شما کند عمل کنید و کارها را اصلاح نمایید و راههای حلال را بپیمایید و حرام را ترک کرده، کنار بگذارید و دستور خداوند را بشنوید و حفظش کنید و صله ارحام را به جا آورید و آن را رعایت نمایید، و از هواهای نفسانی سرپیچی کنید و آنها را دور افکنید. و با افراد شایسته و پاکدامن وصلت نمایید، و از گروه عیّاش و طمعکار ببرید، و باید دامادهای شما پاکترین آزادگان از لحاظ ولادت و افتخارانگیزترین از نظر شرافت و شیرین‏ترین از جهت برخورد باشند، و اینک او قصد شما کرده و در حریم شما وارد شده و عروس گرامی شما را مالک می‏باشد و مهر دهنده است او را، همچنان که مهرداد رسول اللّه‏ ام سلمه را و او گرامی‏ترین داماد است، فرزندانی را به یادگار گذاشت، و آنچه را که خواست مالک شد و با او نرمخویی نمود و شک ننمود و بر خویشان، نقص و عیب نگرفت، از خداوند برای شما خواستارم که حمد کننده نعمت‏های واصله و مشمول ادامه خوشبختی‏هایش گردید. و به همگان اصلاح نمودن حال خویش و آمادگی برای عاقبت و آخرت خود الهام نمود، و او راست ستایش جاودانی و ثنا و سپاس بر فرستاده او «احمد» باد.[6]