سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
کتابخانه دار التبلیغ اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی ) 
مدیر 
 
 
اجرائى 
همکاری 
کتابخانه تخصصی بنیاد فرهنگی امام مهدی (عج) 
مدیر 
 
 
اجرائى 
همکاری 
کتابخانه مدرسه حقانی  
مدیر 
 
 
اجرائى 
همکاری 
کتابخانه مؤسسه امام صادق (ع) 
رده بندی وفهرست نگارى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
کتابخانه دارالعلم آیة الله بهبهانی اهواز  
رده بندی وفهرست نگاری  
 
 
اجرائى 
همکاری 
کتابخانه مجمع جهانی اهل بیت قم  
رده بندی وفهرست نگارى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
کتابخانه مدرسه امام صادق (ع) قم  
رده بندی وفهرست نگارى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
کتابخانه آیة الله العظمی گلپایگانى 
مدیر ومسئول 
 
 
اجرائى